Verwijsindex

Doktor

Wat is de Verwijsindex Midden Nederland

Soms ondervinden kinderen of jongeren  problemen tijdens het opgroeien. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex Midden Nederland houdt bij of meerdere instanties hulp bieden aan dezelfde jeugdige en zorgt ervoor dat zij dit ook van elkaar weten.

De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van jeugdigen waarover zij zich zorgen maken. Dat zorgt ervoor dat de jeugdigen die hulp nodig hebben tijdig worden opgemerkt, en dat hun hulpverleners elkaar snel vinden

Bescherming van uw privacy in de Verwijsindex

In de registratie komen alleen persoonsgegevens als naam, geboortedatum en geslacht te staan. Daarnaast zullen ook de gegevens van de professional in de Verwijsindex komen te staan. Bij de registratie komt dus niet te staan met welke reden uw kind vermeld staat in de Verwijsindex.
Hulpverleners zullen uw instemming  vragen indien zij onderling contact met elkaar willen zoeken.
Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens moeten deze gegevens goed beveiligd zijn. Daarom wordt er zeer zorgvuldig omgegaan met de gegevens van uw kind.
De registratie heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Daarna gaat de registratie naar het archief waar hij nog vijf jaar zal worden bewaard. Hierna zal de registratie automatisch verdwijnen uit het systeem.

Waar kunt u meer informatie vinden?  

 Klik hier voor de website van verwijsindex Midden-Nederland of klik hier voor de website multisignaal.

Informatiefolder voor ouders
Informatiefolder voor jongeren

Hulp nodig of vragen?