Wat is het CJG?

happy birthday boy

Het CJG is een netwerkorganisatie en bestaat uit de volgende kernpartners:

 • Jeugdgezondheidszorg (GGDrU)
 • Algemeen Maatschappelijk Werk (Kwadraad)
 • Pedagogisch Bureau (GGDrU en Kwadraad)

Vanuit het CJG wordt intensief samengewerkt met ketenpartners zoals onder meer: onderwijs instellingen, Bureau Jeugdzorg, Indigo, Altrecht, MEE, welzijnsorganisaties en huisartsen.

Het CJG is een laagdrempelige voorziening voor ouders en kinderen. Zij kunnen er informatie, advies en/of hulp krijgen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Hulpverlening wordt als ondersteunend ervaren, omdat deze positief naar het gezin is geformuleerd. Daarnaast kunnen ook professionals en vrijwilligers met hun vragen terecht.
In het CJG zetten verschillende organisaties hun deskundigheid op het gebied van jeugd in. De gemeente voert de regie over het CJG.

Wettelijke taken:

 • Jeugdgezondheidszorg 0 – 19 jaar
 • WMO functies: op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen en ouders rond opvoeden en opgroeien (prestatieveld 2)
  1. informatie en advies
  2. signalering
  3. toeleiding naar het hulpaanbod
  4. licht pedagogische hulp
  5. coördinatie van zorg
 • Schakel met Bureau Jeugdzorg
 • Schakel met de Zorg- en Adviesteams (ZAT’s)

Wat willen we als CJG bereiken?

We willen laagdrempelig zijn. Het CJG wil het juiste adres zijn voor alle vragen rondom opgroeien en opvoeden.
We willen organisaties met elkaar verbinden, zodat we een sluitend hulpaanbod kunnen aanbieden.
We willen direct en vroeg hulp inzetten om zwaardere hulp te voorkomen.
We willen de hulpvrager zo veel mogelijk eigen regie laten behouden.
We gaan uit van de eigen kracht van ouders.

Hulp nodig of vragen?